Menu

استفاده از تمامی ظرفیت ها برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات

استفاده از تمامی ظرفیت ها برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات
خبرگزاری مهر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید از تمام ظرفیت کشور برای نهایی شدن شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد.

وی با بیان این که بیش از یک دهه از بحث توسعه FTTH می‌گذرد و تا امروز به هر دلیلی سرعت طراحی و اجرای این شبکه مطلوب نبوده است، احیا مجدد طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با استفاده از نظرات و به کارگیری صاحبنظران این حوزه و همچنین شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های پیش رو جهت جلوگیری از پیمودن مسیرهای تکراری را از اهداف برنامه‌ها دانست.

یزدانیان اظهار داشت: این بحث باید به صورت جدی دنبال شود و در این مسیر از تمام ظرفیت‌ها بهره گرفته شده و در عین حال تمام چالش‌های آن مشخص شود تا از تکرار مسیرهای گذشته جلوگیری شود.

وی گفت: انتصاب دکتر انصاری به عنوان معاون برنامه ریزی و برنامه و بودجه وزارت و مجری شبکه ملی اطلاعات گام مهمی در این راستا است و در نظر داریم در هماهنگی کامل با معاونت برنامه ریزی وزارت طراحی شبکه را جلو ببریم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خواستار طرح مباحث این نشست به صورت شفاف شد و گفت: سیاستگذاران برای تصمیم گیری باید بتوانند تمام مشکلات، محدودیت‌ها و دغدغه هارا لمس کنند و از رفتن در مسیرهای تکراری جلوگیری شود.

در ادامه جلسه دکتر رضوی زاده رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات نیز با تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات مبنی بر توسعه شبکه فیبر در کشور و فراهم کردن دسترسی FTTH برای تمام خانوارهای ایرانی، از تکلیف پژوهشگاه برای مشاوره و همکاری با وزارت ارتباطات در راستای بررسی جوانب مختلف این برنامه و ارائه یک طرح جامع و کاربردی با استفاده از تجربیات قبلی داخلی و جهانی و روند توسعه فناوری‌ها در این زمینه خبر داد.

در ادامه این نشست، مدعوین با اشاره به تجربیات قبلی در این حوزه، به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در راستای توسعه شبکه دسترسی نوری پرداختند.

تدوین یک طرح جامع توسعه پهن باند در کشور، ایجاد هماهنگی با دیگر بازیگران این عرصه همچون شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت نیرو، حمایت از تولید محتوا در کشور و بررسی دقیق طرح از دیدگاه اقتصادی از جمله پیشنهادات و مطالب مطرح شده در این نشست بود.