Menu

ضرورت حل مشکلات حرفه ای و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی شرکت

ضرورت حل مشکلات حرفه ای و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی شرکت
خبرگزاری مهر

سرپرست معاونت امور مشتریان و تجاری شرکت مخابرات ایران گفت: حل مشکلات حرفه ای و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی این شرکت باید به صورت اضطراری در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید به کسب درآمد و کاهش هزینه ها گفت: کارگروهی در حال تشکیل است که تمام مسایل باقی مانده بین FCP ها و شرکت مخابرات به ویژه از نظر مالی را بررسی و در جهت حل آن اقدام شود.

وی با اشاره به کارهای گرفته در حوزه تجاری گفت: در حال حاضردر این بخش ، تاخیر جایز نیست و حتی در صورت وجود ریسک ، باید ریسک پذیری را نیز به همراه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت حوزه شبکه و فناوری اطلاعات و پیشرفت در این حوزه متناسب با دنیای امروز ارتباطات، گفت: بسیاری از فرایندهای غیر ضروری باید قطع و بهینه سازی شود.

دکتر زارعیان افزود: در تلکام های برجسته دنیا حداقل یک سوم نیروها در بخش تجاری متمرکز هستند و در حوزه تجاری شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان بخش درآمدزای شرکت، تحولات گسترده ای باید انجام شود.