Menu

افشاگر فیس‌بوک: سختگیری اروپا در برابر شرکت‌های فناوری جهانی شود

افشاگر فیس‌بوک: سختگیری اروپا در برابر شرکت‌های فناوری جهانی شود
خبرگزاری مهر

فرانسیس هاوگن خطاب به قانون گذاران اتحادیه اروپا گفت: پیش‌نویس قانون ملزم کردن شرکت‌های فناوری به مقابله با محتوای آنلاین غیرقانونی باید به یک استاندارد جهانی تبدیل شود.

هاوگن اخیراً در برابر کمیته پارلمانی اروپا شهادت داده و در لندن، لیسبون، برلین نیز جلساتی را برگزار کرده است. قانون گذاران اتحادیه اروپا به دنبال تصویب قانونی موسوم به قانون خدمات دیجیتال هستند که توسط مارگارت وستاگر رئیس واحد ضد انحصار اتحادیه اروپا پیشنهاد داده شده است.

افشاگر فیس‌بوک در مورد این قانون گفته است: قانون خدمات دیجیتال هم اکنون در اختیار پارلمان اروپا است و پتانسیل آن را دارد که به یک استاندارد جهانی طلایی مبدل شده و الهام بخش سایر کشورها و از جمله آمریکا باشد. این قانون باید قوی بوده و اجرای قدرتمندانه‌ای داشته باشند، در غیر این صورت یک نسل فرصت مناسبی را برای همسو کردن آینده فناوری و دموکراسی از دست خواهند داد.

هاوگن گفت که محتوای رسانه‌های خبری نباید از قوانین مذکور مستثنی شود زیرا کمپین‌های انتشار اطلاعات نادرست همچنان می‌توانند با سو استفاده از پلتفرم‌های دیجیتالی که توسط ناشران مورد استفاده است، اقدامات سو خود را انجام دهند.