Menu

جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار می شود
خبرگزاری مهر

نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به زودی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تکالیف دستگاه ها در الکترونیکی شدن و وضعیت بلوغ هر یک از دستگاه ها را احصا و شناسایی کرده است، گفت: این گزارش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به استحضار رئیس جمهور می رسد و رئیس جمهور به دستگاه هایی که در این زمینه کاستی داشته و عقب هستند تکلیف خواهد کرد که به سمت الکترونیکی شدن پیش روند.

باقری اصل گفت: طی کردن دولت گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند و اصول حاکم بر تحقق دولت هوشمند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع شعار «فقط یک بار» با این هدف که دیتای مردم تنها به یک درگاه واحد دولت متصل شود و مردم تنها از یک درگاه بتوانند سرویس های متعددی را بگیرند، تعرف شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: با تحقق این هدف و رسیدن دستگاه ها به بلوغ الکترونیکی امیدواریم چالش ارائه کپی کارت هوشمند ملی در دستگاه های دولتی و خدمات دهنده حذف شود. ما معتقدیم در این زمینه آمادگی پلتفرمی و زیرساختی وجود دارد و دستگاه های اجرایی باید نسبت به تبادل داده اقدام کنند.