Menu

«مک آفی» به دلیل فرار مالیاتی دستگیر شد

«مک آفی» به دلیل فرار مالیاتی دستگیر شد
خبرگزاری مهر

جان مک آفی پدیدآورنده شرکت مک آفی، اولین نرم‌افزار ضدویروس تجاری دستگیر شد.

مک آفی دارایی های خود از جمله املاک، خودرو و یک قایق تفریحی را به نام افراد دیگر ثبت و به این ترتیب آنها را از ماموران مالیاتی مخفی کرده بوده است.

به گفته دفتر دادستانی آمریکا، پس از دستگیر شدن مک آفی در اسپانیا ، کیفرخواستی که در ماه ژوئن سال جاری علیه او صادر شده بود، نیز فعال شد. این کیفرخواست به دلیل فرار مالیاتی و عدم ارائه در اظهار نامه مالیاتی صادر شده بود.  

طبق اسناد موجود مک آفی با وجود آنکه از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ درآمد قابل توجهی از چند منبع داشته، اما از پرداخت مالیات سرباز زده است. البته در مدارک اشاره نشده در بازه گفته شده وی از شرکت نرم افزار آنتی ویروس که نام وی را بر خود دارد،  درآمدی داشته یا با آن در ارتباط بوده است.

همچنین براساس اطلاعات، درآمد مک آفی به حساب های بانکی و حساب های ارز مجازی به نام افراد دیگر منتقل شده است.

وی در صورت محکوم شدن با ۳۰ سال زندان روبرو خواهد بود.