Menu

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر
انتخاب

در شرایطی که آلودگی‌های محیطی و ویروسی به بالاترین حد خود رسیده است استفاده از دستگاهی که بتواند هوا را بسنجد می‌تواند بسیار مفید باشد. دستگاه تصفیه هوای همراه موسوم به «تروسنز زد ۲۰۰۰» یکی از جدیدترین محصولات این حوزه است.

در شرایطی که آلودگی‌های محیطی و ویروسی به بالاترین حد خود رسیده است استفاده از دستگاهی که بتواند هوا را بسنجد می‌تواند بسیار مفید باشد. دستگاه تصفیه هوای همراه موسوم به «تروسنز زد ۲۰۰۰» یکی از جدیدترین محصولات این حوزه است.

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر
دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر

_دارای قابلیت سنجش از راه دور

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر

_اعلام کیفیت هوای اتاقی که در آن قرار قرار دارد، بر اساس دلخواه کاربر

_نمایش کیفیت هوا بر اساس کد رنگ‌های مختلف

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر

_تصفیه هوای لحظه به لحظه و تغییر کیفیت هوای اتاق در کوتاهترین زمان با حذف انواع الاینده‌ها

_قیمت این محصول ۲۵۰ دلار است

دستگاه تصفیه هوای همراه+تصاویر