Menu

پاکسازی اقیانوس‌ها با ربات خودران+تصاویر

پاکسازی اقیانوس‌ها با ربات خودران+تصاویر
انتخاب

ربات خودران اقیانوس پیمای موسوم به دراپر یکی از محصولاتی است که اخیرا برای پیمایش وضعیت اقیانوس‌ها و پاکسازی اقیانوس از آلودگی‌ها معرفی شده است.

ربات خودران اقیانوس پیمای موسوم به دراپر یکی از محصولاتی است که اخیرا برای پیمایش وضعیت اقیانوس‌ها و پاکسازی اقیانوس از آلودگی‌ها معرفی شده است.

پاکسازی اقیانوس‌ها با ربات خودران+تصاویر

_شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت زباله‌های زیر آب

پاکسازی اقیانوس‌ها با ربات خودران+تصاویر

_عدم کاهش سرعت حتی هنگام کاهش شارژ

_ردیابی زباله‌هایی که حتی با چشمان انسان نیز قابل مشاهده نیستند

پاکسازی اقیانوس‌ها با ربات خودران+تصاویر

_عدم آسیب رسانی به موجودات دریایی و حفاظت از گونه‌های کمیاب