Menu

«پلی موزیک» گوگل به قتل رسید!

«پلی موزیک» گوگل به قتل رسید!
انتخاب

گوگل سرانجام تصمیم خود را عملی کرد و پلی موزیک را رسما به قتل رساند. اگرچه هنگام باز کردن این برنامه هنوز هم می‌توانید برنامه را ببینید، اما به زودی برای همیشه از دسترس کاربران خارج خواهد شد.

گوگل سرانجام تصمیم خود را عملی کرد و پلی موزیک را رسما به قتل رساند. اگرچه هنگام باز کردن این برنامه هنوز هم می‌توانید برنامه را ببینید، اما به زودی برای همیشه از دسترس کاربران خارج خواهد شد.

«پلی موزیک» گوگل به قتل رسید!

برای رجوع به یوتیوب موزیک مسیر ساده است همچنین دکمه "مدیریت داده‌های خود" وجود دارد که شما را به وب سایت GPM هدایت می‌کند و به شما امکان می‌دهد آرشیو کامل خود را بارگیری کرده و بعداً آن را حذف کنید. همچنین می‌توانید سابقه توصیه‌های خود را حذف کنید.