Menu

توییتر درباره اطلاعات نادرست انتخابات به کاربران هشدار داد

توییتر درباره اطلاعات نادرست انتخابات به کاربران هشدار داد
انتخاب

از امروز، کاربران توییتر در ایالات متحده دو اخطار بزرگ را در بالای خبر‌های خود مشاهده می‌کنند که هدف آن‌ها "غلبه بر پیشگیری" از اطلاعات نادرست مربوط به رای گیری است.

 

از امروز، کاربران توییتر در ایالات متحده دو اخطار بزرگ را در بالای خبر‌های خود مشاهده می‌کنند که هدف آن‌ها "غلبه بر پیشگیری" از اطلاعات نادرست مربوط به رای گیری است.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، این پیام‌های قابل توجه برای جلوگیری از طغیان ادعا‌های دروغین در مورد انتخابات سال ۲۰۲۰ طراحی شده اند.

بر این اساس، با یک اعلامیه به کاربران هشدار داده می‌شود که ممکن است با اطلاعات گمراه کننده در مورد رای گیری الکترونیکی روبرو شوند. افزون بر این، اعلان‌ها کاربران را به سمت Twitter Twitter Moments هدایت می‌کند که اطلاعات معتبری را درباره انتخابات الکترونیک جمع آوری می‌کند. همچنین اعلان‌ها در جستجوی اصطلاحات و هشتگ‌های مربوطه ظاهر می‌شوند.

توییتر درباره اطلاعات نادرست انتخابات به کاربران هشدار داد