Menu

کنترل دستگاه های الکترونیکی با حرکات دست

کنترل دستگاه های الکترونیکی با حرکات دست
خبرگزاری مهر

در یکی از زیرمجموعه های گوگل حسگری طراحی شده که داخل تراشه قرار می گیرد و با ردیابی میلیمتری حرکات دست کاربر، دستگاه های الکترونیکی را کنترل می کند.

یکی از طرح های این زیر مجموعه حسگری است که  از حرکات دست برای کنترل دستگاه های الکترونیکی استفاده می کند. این طرح «پروژه سولی»(Project Soli) نام دارد. 

حسگر مذکور طوری طراحی شده که داخل یک تراشه قرار می گیرد و می تواند حرکات میلی متری دست را با سرعت و دقت بالا با رادار ردیابی کند و با کمک آنها بدون تماس فیزیکی دستگاه را کنترل کند.

با استفاده از چنین فناوری،  دکمه ها و دستگیره ها روی سطوح دستگاه های مانند ساعت، موبایل، رادیو یا حتی تجهیزات پزشکی حذف خواهد شد.