Menu

پنجمین رویداد تهران نوآور با موضوع مدیریت بحران برگزار می شود

پنجمین رویداد تهران نوآور با موضوع مدیریت بحران برگزار می شود
خبرگزاری مهر

پنجمین رویداد تهران نوآور (Inno Tehran) با محوریت مدیریت بحران توسط مرکز تهران هوشمند برگزار می شود.

در این دوره از رویداد اینو تهران که با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می‌شود، به رفع مسائل و چالش‌های مرتبط با بازار تهران در حوزه ایمنی و مواجهه با بحران‌ها به شیوه هوشمند پرداخته خواهد شد.

در سلسله رویدادهای اینوتهران، چالش‌های با اولویت شهری مطرح شده و از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور و مجموعه‌های دانش بنیان درخواست می‌شود راه حل‌های نوین و کاربردی در جهت رفع آنها ارائه کنند. این پیشنهادها در صورت داشتن شرایط اجرایی، منجر به انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ذی‌نفع می‌شود.

این رویداد، پنجمین همایش از سلسله رویدادهای تهران نوآور است که توسط مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند در مجموعه شهرداری تهران و برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه این نهاد برگزار می‌شود.

کسب اطلاعات با مراجعه به درگاه «تهران هوشمند» به نشانی امکان پذیر است.