Menu

گوشی‌های پیکسل به روزرسانی امنیتی نوامبر را دریافت کردند

گوشی‌های پیکسل به روزرسانی امنیتی نوامبر را دریافت کردند
انتخاب

گوگل به انتشار به روزرسانی‌های OTA در چند روز اول هر ماه مشهور است. اکنون به روزرسانی امنیتی نوامبر در حال ورود به تلفن‌های پیکسل است که قدمت آن‌ها به پیکسل ۳ بازمی گردد.

گوگل به انتشار به روزرسانی‌های OTA در چند روز اول هر ماه مشهور است. اکنون به روزرسانی امنیتی نوامبر در حال ورود به تلفن‌های پیکسل است که قدمت آن‌ها به پیکسل ۳ بازمی گردد.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، یکی از مهمترین موارد رفع شده در به روزرسانی جدید، رفع اشکالی است که باعث می‌شد فهرست پخش در YouTube Music ناخواسته پاک شود. همچنین یک اشکال در دوربین وجود داشت که باعث روشن شدن صفحه بعد از قفل شدن آن می‌شد، این مشکل نیز حل شده است.

گوشی‌های پیکسل به روزرسانی امنیتی نوامبر را دریافت کردند

پیکسل ۵ همچنین در حال دریافت اولین به روزرسانی پس از انتشار است که به مشکل در ارتباط با تماس تلفنی و Android Auto می‌پردازد. این اشکال باعث می‌شود تماس‌های ستاره دار هنگام تماس روی DND زنگ نزنند، و تغییراتی در Adaptive Brightness انجام شده است که عملکرد پیکسل ۵ و پیکسل ۴a ۵G را بهبود می‌بخشد. به روزرسانی مذکور اکنون بسته به نوع در پیکسل ۳ (XL)، ۳a (XL)، ۴ (XL)، ۴a (۵G) و ۵ در دسترس است.