Menu

شبکه ای از پهپادها اینترنت ۵G ارائه می کنند

شبکه ای از پهپادها اینترنت ۵G ارائه می کنند
خبرگزاری مهر

دو شرکت انگلیسی تصمیم دارند با شبکه ای از پهپادها که در لایه استراتوسفر جو قرار می گیرند اینترنت ۵G را برای کشورهای در حال توسعه فراهم کنند.

دو شرکت SPL و Cambridge Consultants تصمیم دارند ناوگانی از این آنتن ها را در ارتفاع ۶۵ هزار و ۶۱۷ فوتی زمین قرار دهند. هر کدام از آنتن ها می توانند ۴۸۰ اشعه قابل هدایت اینترنت را به منطقه ای مشخص بتابانند.

به گفته محققان این پروژه، فقط ۶۰ پهپاد می توانند دسترسی به اینترنت ۵G را برای کل انگلیس فراهم کنند. اما هدف این پروژه دسترسی به اینترنت برای کشورهای درحال توسعه است.

 این پهپادها که با سوخت هیدروژن حرکت می کنند نخستین مرحله آزمایش ها را در ماه سپتامبر با موفقیت پشت سر گذاشته اند. هرچند طرح مذکور فقط یک نمونه اولیه است اما این شرکت ها تصمیم دارند تا ۲۰۲۴ میلادی  سرویس مذکور را به طور تجاری عرضه کنند.

هر پهپاد ۲۶۴ پوند وزن و ۳۲ فوت طول دارد و از راه دور کنترل می شود.