آنروا: بودجه کنونی تنها تا پایان ماه مه کفاف می‌دهد | ایسنا