حزب کارگر: کرونا باعث افزایش نابرابری‌های درمانی در انگلیس شده است | فارس