سناتورهای آمریکا درصدد منع کردن استقرار «اف ۳۵» در انگلیس و کشورهای میزبان هوآوی | فارس