۴۶ مبتلا و ۱ فوتی جدید، آمار امروز کرونا در فلسطین اشغالی | فارس