دعوت مقامات لبنان به کنار گذاشتن تسویه‌حساب‌ها برای عبور از بحران | فارس