آوردن اَرّه به برنامه زنده، راهکار مقام یمنی برای اعتراض به سیاست‌های سعودی | فارس