کرونا در اروپا | افزایش مبتلایان اسپانیا، نرخ تلفات بلژیک به ۱۶٪ رسید | فارس