تماس تلفنی نماینده ظریف با مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر | فارس