استقرار مدل به‌روز شده رادار آمریکایی صدای نروژی‌ها را درآورد | فارس