سازمان ملل: حمله به آرامکو از خاک یمن انجام نشده بود | ایسنا