رژیم صهیونیستی 7000 واحد مسکونی جدید می‌سازد | فارس