ادعای رویترز؛ آمریکا دانشمند ایرانی مبتلا به کرونا را آزاد می‌کند | میزان