آمار جهانی کرونا در ۱۷ اردیبهشت؛ مبتلایان بیش از ۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و قربانیان ۲۵۸ هزار نفر | میزان