جزئیات گزارش کمیته پارلمانی ویژه ارزیابی برنامه دولت الکاظمی در پارلمان عراق | فارس