کمک ۳۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به تشکیلات خودگردان فلسطین | ایسنا