کمپین اطلاعات غلط عربستان و امارات علیه قطر در میانه بحران کرونا | ایسنا