چین تهدید ترامپ درباره استفاده از تعرفه علیه پکن را محکوم کرد | فارس