یونان روابط دیپلماتیک خود با سوریه را از سرمی‌گیرد | فارس