رام الله: اظهارات سفیر آمریکا در سرزمین‌ اشغالی دروغ است | فارس