رژیم صهیونیستی مرزهای شرق و شمال نوار غزه را گلوله باران کرد | فارس