فرماندار نیویورک: اوضاع کنونی یک آشفتگی است | مشرق