آلمان برای مقابله با کرونا طرح فاصله گذاری اجتماعی را تا ماه آینده میلادی تمدید کرد | فارس