افزایش بی سابقه مبتلایان به کرونا در عربستان | فارس