جدایی ۲۰۰۰ نیروی سوری از گروه‌های هم‌پیمان ترکیه | ایسنا