نسخه‌ای که پامپئو برای ایران، ملت سوریه و رابطه این دو کشور پیچید! | مشرق