تشکیلات خودگردان فلسطین: آمریکا پشت طرح الحاق کرانه باختری به اسرائیل است | فارس