چین: آمریکا کشورها را برای بدنام کردن پکن تحت فشار قرار می‌دهد | فارس