آخرین آمار کرونا در جهان؛شمار مبتلایان به سه‌میلیون‌وهشتصدهزار نزدیک شد | خبرآنلاین