هشدار سازمان جهانی بهداشت: کرونا در سرتاسر یمن منتشر خواهد شد | فارس