لیبی | کشته شدن اعضای یک خانواده در حمله نیروهای حفتر | فارس