روایت رسانه آلمانی از فقر و بدبختی روزافزون نیویورکی‌ها | مشرق