توافق بر سر تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی در هفته آینده | فارس