واکنش تشکیلات خودگردان فلسطین به اظهارات سفیر آمریکا در اراضی اشغالی | ایسنا