کابینه الکاظمی به رای پارلمان عراق گذاشته شد+اسامی وزرا | فارس