کابینه الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت+اسامی وزرا | فارس