تروریست‌های وابسته به ترکیه نیروگاهی در شمال سوریه را تخریب کردند | فارس