کرونا در آمریکا؛ تردید درباره دقیق بودن آمار مرگ و اعتراض‌ به قرنطینه | میزان